นโยบายของ เว็บมีไว้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ในการสั่งซื้อสินค้าท่านควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งในเรื่องของข้อมูลสมาชิก และลิขสิทธิ์ของเว็บไซน์

อ่านนโยบายร้าน

สมาชิก
เมื่อคุณเป็นสมาชิกกับ ทอยส์ อนิเมะดอทคอม ถือว่าท่านมีความเข้าใจ ยอมรับ และจะปฎิบัติตามนโยบาย และเงื่อนไขที่กำหนด และไม่บอกรหัสผ่านต่างๆของท่านสมาชิกให้กับบุคคลอื่นทราบ หากมีบุคคลอื่นใดนำ ชื่อสมาชิก และรหัสผ่านของท่านไปใช้ และเกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือบุคคลอื่นๆ ทางร้าน จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้น และทางเว็บฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้หากท่านกระทำผิดนโยบายหรือ เงื่อนไขใดๆก็ตาม
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอย่างหนึ่งอย่างใด และปกปิดข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อศึกษาและพัฒนา สินค้าและบริการของ ทอยส์ อนิเมะดอทคอม เท่านั้น
ลิขสิทธิ์
รูปภาพ ข้อความ บทความ เสียง สื่อข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซน์ ทอยส์ อนิเมะดอทคอม นั้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของเวปไซน์ ห้ามผู้ใดลอกเลียน ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด และห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
การละเมิดการจำกัดพื้นที่ของข้อมูล
บุคคลที่พยายามเข้าไปยังพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในเว็บไซน์และทำความเสียหายให้กับข้อมูลของสมาชิก หรือเกิดความเสียหายกับระบบ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อมูลระบบ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการที่มีข้อผิดพลาดจากทางระบบต่างๆ เช่นความผิดพลาดจากการคำนวณตัวเลขราคาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า