การจัดส่งสินค้า

เราจะจัดส่งสินค้าตามรายการของท่านภายใน 48 ชั่วโมง ในวันทำการ(เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) หากสั่งซื้อและชำระเงินวันศุกร์เย็น,เสาร์-อาทิตย์ จะนำส่งวันจันทร์ ไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับเรา หลังจากที่ท่านชำระเงิน ซึ่งเราใช้บริการจัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย และรูปแบบการจัดส่งท่านสามารถเลือกได้สองรูปแบบ คือจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนและแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

หมายเหตุ

  • ไปรษณีย์ไม่นำส่งพัสดุ ในวันอาทิตย์
  • พื้นที่ในต่างจังหวัด นอกอำเภอเมืองบางพื้นที่ อาจได้รับสินค้าช้ากว่ากำหนด